đăng kiểm

Thành lập Trung tâm đăng kiểm tàu cá Phú Yên

Trung tâm đăng kiểm tàu cá Phú Yên hình thành sẽ là cơ sở giúp cho ngư dân chủ động đăng kiểm những tàu cá đóng mới, cải hoán

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm "lạm chi" hàng trăm triệu đồng

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S đã phê chuẩn những khoản phụ cấp cho cán bộ, nhân viên trái với quy định pháp luật.

Tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ đăng kiểm Thanh Hóa

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thanh Hóa đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác với 4 cán bộ đăng kiểm do vi phạm quy trình kiểm định xe xitec theo Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014.