Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng

Trong 2 ngày 8 và 9/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng Bộ Công an tỉnh Cao Bằng

Ngày 4 và 5/8, Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.