Đảng Nhân dân Campuchia

Tổng Bí thư tiếp đoàn Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng Nhân dân Campuchia

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước.