Đảng Cộng sản Việt Nam

Độc lập, tự chủ và ổn định chính trị là ý chí của Đảng, của dân

Càng về sau này, thông qua các tư liệu được công bố, nhiều sự kiện lịch sử tưởng như tất nhiên hóa ra vẫn còn những câu hỏi, chẳng hạn như tại sao Đại hội thành lập Đảng lại họp ở Ma Cao mà không phải ở Quảng Châu hay nơi nào khác; tại sao Bác Hồ là người triệu tập hội nghị thành lập Đảng, thực chất sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là từ ý chí của Người, nhưng Người không là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng…?

Đảng coi trọng giáo dục và nêu gương đạo đức cách mạng

Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đề cao vấn đề đạo đức.

Xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)