Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2015

Bắt đầu từ 1/5 nhiều chính sách mới liên quan đến việc làm, tuyển dụng công chức, đầu tư, xây dựng… sẽ chính thức có hiệu lực.

Tất yếu một chính Đảng

Có ý kiến đặt vấn đề: Vì sao thời Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…, nhân dân ta không có Đảng vẫn đánh thắng kẻ thù, giành lại độc lập dân tộc, dựng xây đất nước?

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc...

Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, những thắng lợi vĩ đại và huy hoàng của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Ngày 30/1, lễ khai mạc triển lãm ảnh "Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin" được long trọng tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Cùng thời điểm này, triển lãm ảnh cùng chủ đề cũng đồng loạt diễn ra tại 24 quận, huyện, các khu chế xuất, khu công nghiệp, Đại học Quốc gia và Công viên Chi Lăng, TP HCM.

Làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận.

Đảng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên thế và lực trong thời đại mới

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã trải qua 85 năm lịch sử vẻ vang. Trong 85 năm lãnh đạo với 70 năm cầm quyền, Đảng đã đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết - truyền thống quý báu của Đảng

LTS: Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc. 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành quả vĩ đại.

Báo điện tử Đảng Cộng sản VN phát triển và nâng cao chất lượng cộng tác viên

Sáng 16 - 11, tại thành phố Hải Phòng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị cộng tác viên khu vực phía Bắc năm 2018.

Trao đổi lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản

Sáng 27-9, tại tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc Trao đổi lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề “Sự chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và triển vọng của hai Đảng và nhân dân hai nước”.

Đại hội Đảng XII tiếp tục thu hút truyền thông quốc tế

Tính tới sáng 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 200 thư điện mừng của các chính đảng, tổ chức, nhân nhân và bạn bè quốc tế. Sự kiện chính trị quan trọng này tiếp tục là chủ đề gây chú ý không chỉ của những hãng truyền thông quốc tế mà còn đối với nhiều chuyên gia, chính trị gia quốc tế.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sáng 21-1 và tiến hành trong một tuần.

Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định rõ tại các Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013. Tại Điều 4, Hiến pháp 1980 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Độc lập, tự chủ và ổn định chính trị là ý chí của Đảng, của dân

Càng về sau này, thông qua các tư liệu được công bố, nhiều sự kiện lịch sử tưởng như tất nhiên hóa ra vẫn còn những câu hỏi, chẳng hạn như tại sao Đại hội thành lập Đảng lại họp ở Ma Cao mà không phải ở Quảng Châu hay nơi nào khác; tại sao Bác Hồ là người triệu tập hội nghị thành lập Đảng, thực chất sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là từ ý chí của Người, nhưng Người không là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng…?

Đảng coi trọng giáo dục và nêu gương đạo đức cách mạng

Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đề cao vấn đề đạo đức.

Xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)