dân chủ trong trại giam

Phạm nhân được đối thoại với giám thị trại giam định kỳ

Đó là một trong những nội dung tại dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an vừa được Bộ Công an hoàn thành.