đàm phán thất bại

Đàm phán liên minh thất bại, kỉ nguyên nắm quyền của bà Merkel sắp chấm dứt?

Thủ tướng Đức Angela Merkel xác nhận các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên minh đã đổ vỡ, đẩy nền kinh tế mạnh nhất châu Âu vào khủng hoảng chính trị và có thể phải tổ chức bầu cử trước thời hạn.