đảm bảo vệ sinh

Bài toán rác tại TP Hồ Chí Minh đã có lời giải?

Sau cả chục năm triển khai không hiệu quả, đến nay các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn.