đảm bảo sức khỏe

Chủ động phòng chống rét cho học sinh vùng cao

Để đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh trong những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt là học sinh ở những huyện vùng cao, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các trường học triển khai nhiều biện pháp thiết thực, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập trong mùa đông.

Tăng cường đảm bảo VSATTP tại các cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên.