đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Ngâm mình trong mưa rét, điều tiết giao thông

Nhiệt độ xuống dưới 7 độ C kèm mưa giá buốt, các chiến sỹ CSGT Hà Nội vẫn có mặt tại khắp các nút giao thông để đảm bảo an toàn giao.