đảm bảo an ninh kinh tế

Khẳng định vai trò “thủ lĩnh, dẫn dắt” trong đảm bảo an ninh kinh tế

Ngày 3-1, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.