Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong Đại thắng Mùa xuân 1975 lịch sử

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh đã làm nên một Đại thắng Mùa xuân lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, khó khăn, gian khổ, hy sinh để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước.

Lực lượng An ninh lập công trước và trong trận quyết chiến Xuân Lộc

Trong chiến công vang dội đập tan “cánh cửa thép Xuân Lộc” của quân dân ta 40 năm trước, lực lượng An ninh (LLAN) các tỉnh: Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh, Tân Phú (gọi chung là Đồng Nai) đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo AN trước và trong trận quyết chiến đó góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn với công tác chi viện An ninh miền Nam

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với cương vị là Bí thư Đảng đoàn, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã cùng tập thể Đảng đoàn, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức, chỉ đạo chi viện An ninh miền Nam một cách hiệu quả, có tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu ngày một tăng của chiến trường miền Nam.

Đại thắng Mùa xuân 1975 - Biểu tượng của sự phối hợp giữa QĐND và CAND Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại thắng mùa Xuân 1975 là biểu tượng của sự phối hợp giữa CAND và QĐND

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 3/4, tại TP HCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP HCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Nhà nước với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”.

Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta, tạo bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.