Đại tá Phạm Ngọc Bường

Đại tá Phạm Ngọc Bường từ trần

Đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Bường, nguyên Cục trưởng B16 – Tổng cục V – Bộ Công an, đã từ trần hồi 17h15 ngày 23-12-2015.