Đại tá Nguyễn Đình Sơn

Đại tá Nguyễn Đình Sơn từ trần

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Sơn, nguyên Phó trưởng Phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an, đã từ trần hồi 14h10 ngày 15-12-2015.