Đại sứ Việt Nam tại Mỹ

Mỹ sẽ nhập một số vật tư y tế của Việt Nam để chống COVID-19

“Trên góc độ đa phương, phía Mỹ cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và đang trao đổi với Việt Nam và các thành viên ASEAN khác nhằm đẩy mạnh hợp tác ASEAN-Mỹ về y tế và trong phòng chống dịch COVID-19”, Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh.