Đại sứ Pháp

Chiến dịch Galant – Bẫy mỹ nhân dành cho viên Đại sứ Pháp

Vào thời điểm cuối những năm 1950, Cơ quan phản gián của KGB dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung tướng Oleg Gribanov đã tuyển mộ thành công viên đại sứ Maurice Dejean của Pháp tại Moscow.