Đại sứ Phạm Quang Vinh

Đại sứ Phạm Quang Vinh thăm Học viện Không quân Hoa Kỳ

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã chia sẻ với đại diện Học viện Không quân Hoa Kỳ về thành tựu phát triển đổi mới của Việt Nam cũng như quan điểm của Việt Nam về một số vấn đề quốc tế và khu vực.