đại hội toàn quốc

Văn học Nghệ thuật góp phần bồi đắp lòng yêu nước

Trong 2 ngày 8 và 9-1, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.