đại hội nhà văn

Gặp mặt các nhà văn Công an dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức gặp mặt các nhà văn Công an dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX.