đại hội lần thứ V

Đoàn kết, đổi mới và sáng tạo

Ngày 27/9 tại Hà Nội, Chi hội Nhà văn Công an đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.