Đại hội Đảng toàn quốc

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Công an tỉnh Thanh Hóa phát động đợt thi đua đặc biệt

Sáng 1-1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng 70 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Liên kết vùng từ thực tiễn đồng bằng sông Cửu Long

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nội dung: “Sớm xây dựng và thể chế hóa cơ chế điều phối liên kết vùng”.

Miễn cước chuyển phát bưu gửi đóng góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam vừa có văn bản gửi các Bưu điện tỉnh, thành phố trên toàn quốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt đến tất cả các cán bộ công nhân viên về việc phục vụ Đại hội XII của Đảng một cách tốt nhất tại tất cả các công đoạn sản xuất và cung cấp dịch vụ bưu chính, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đặc trưng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng đã đánh giá tổng quát 30 năm Đảng ta lãnh đạo công cuộc đổi mới, từ những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm đã rút ra năm bài học, mỗi bài học đề cập đến một số vấn đề nổi bật. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

Sáng 24/6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Yên Bái về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng và hậu cần – kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2015.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân

Thực tiễn vừa qua cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chỉ biết “còn Đảng thì còn mình”; kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Để nhân dân thực hiện quyền làm chủ về bảo vệ an ninh, trật tự

Làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự.
« Trước1 2