Đại hội Đảng lần thứ XII

Công bố Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015

Sáng 22-9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ công bố “Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015”,

Niềm tin và kỳ vọng của thế hệ trẻ vào Đại hội Đảng lần thứ XII

“Tôi cũng hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác xây dựng lực lượng CAND, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo của các học viện, nhà trường Công an.”- Đại úy Lê Văn Tư, Phó trưởng Phòng Quản lý học viên kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân bày tỏ.

Báo chí Cuba giới thiệu các chủ đề chính của Đại hội Đảng lần thứ XII

Nhật báo Granma – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba và là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Cuba ngày 20- 1 đã có bài viết giới thiệu các chủ đề chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh sách và tiểu sử Bộ Chính trị khóa XII2

Sáng 28-1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã công bố danh sách các đồng chí trúng cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.