Đại hội XII của Đảng

Gương mẫu, nói đi đôi với làm

“Nói đi đôi với làm” là một mệnh đề phổ biến trong nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nhấn mạnh yêu cầu tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Từ trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong các lớp bồi dưỡng chính trị mở tại nước ngoài cho những “hạt giống cách mạng”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc luôn nhấn mạnh yêu cầu đó đối với những người cách mạng chân chính. Bản thân Người luôn luôn nêu cao và thực hiện phương châm nói đi đôi với làm.

Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử và trường hợp xin rút

Sáng nay (25-1), Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến các đoàn đại biểu.

Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có cơ cấu 3 độ tuổi

Chiều 23-1, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhất trí cao (100%) với báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII.

Đại hội nghe báo cáo về công tác nhân sự

Chiều 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Hội trường để nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đầu tư đúng mức cho công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận về nội dung “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”.

Bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đại hội XII của Đảng

Sáng 23-1, tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đã đọc danh sách các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội XII của Đảng.

686 ý kiến phát biểu góp ý về các văn kiện trình Đại hội XII

Sáng 23-1, Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: qua thảo luận tại các đoàn, đã có 686 ý kiến phát biểu góp ý về các văn kiện trình Đại hội.

Giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ

Hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước, thông qua việc đưa mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Trong tham luận, đồng chí Thào Xuân Sùng đã làm sáng tỏ quan điểm của Đảng cũng như việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Tin tưởng vào bản lĩnh vững vàng của Đảng

Báo CAND lấy ý kiến một số người dân về Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XI.

Phiên họp thứ 4 Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

Chiều 5/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã họp phiên thứ 4. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban, chủ trì Phiên họp.

Nhìn lại 30 năm đổi mới và về mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới

Dự thảo Văn kiện đã nêu, tình hình thế giới, khu vực 5 năm qua diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức gay gắt.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế

Đã có hơn 30 ngàn cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng...

Cần tính toán chỉ tiêu tăng trưởng GDP phù hợp hơn

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu cho giai đoạn 2016-2021 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD...

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15/9, toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Phú Yên

Ngày 3-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Yên, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng (tiếp theo số 3741)

III. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
« Trước1 2 3