Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX

Những điểm nhấn làm nên “thương hiệu” Cảnh sát hình sự

Tổng kết thi đua năm 2015, Cục Cảnh sát hình sự đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Cục Cảnh sát hình sự đã ghi nhiều dấu ấn, đặc biệt là việc nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tạo dựng nên thương hiệu “Cảnh sát hình sự” trong lòng người dân cả nước.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai

Sáng ngày 15/9, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.