Đại học y dược cần thơ

1.056 sinh viên y khoa tham gia chống dịch COVID-19

Trường ĐH Y dược Cần Thơ điều động 1.056 sinh viên y khoa năm thứ 5 tham gia phối hợp thực hiện hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện, chia thành 85 đội tham gia tại 85 xã, phường từ ngày 25/3 đến ngày 10/4.