đại dương xanh

Bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản vì một đại dương xanh

Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (8/6), Việt Nam tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với nhiều chương trình, hành động tại các địa phương trên cả nước. Đây cũng là dịp để thúc đẩy tuyên truyền, đẩy mạnh chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tháng Hành động vì môi trường sẽ được tổ chức tại Bạc Liêu

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết: Theo kế hoạch, từ ngày 31-5 đến 1-6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8-6), Ngày Môi trường thế giới (5-6) năm 2019.