Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 15-5, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.