đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh

Sẽ kiện toàn hoặc giải thể các Ban Chỉ đạo hoạt động không hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về việc cơ cấu, sắp xếp lại 123 tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đứng đầu.