đặc cách

Nhiều thí sinh được xem xét đặc cách thi tốt nghiệp

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, tính đến cuối ngày 9/8, trên địa bàn 2 tỉnh đã có 14 trường hợp được miễn thi và xem xét đặc cách thi tốt nghiệp.