cứu hộ thái lan

Điều chưa biết về 90 thợ lặn tham gia giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Đội lặn chuyên nghiệp với 50 thợ lặn nước ngoài, 40 thợ lặn Thái, trong đó gồm hai chuyên gia đến từ Anh, người tìm thấy đội bóng trong hang sâu hôm 3-7, sẽ tiếp tục tham gia công tác cứu hộ trong ngày thứ 2 của cuộc giải cứu bền bỉ này.