cướp để sử dụng

Hai tên cướp đâm gục người truy đuổi khai gì tại cơ quan Công an?

Không sử dụng ma túy nhưng nghiện game nặng. Không có tiền để nướng vào các trò game bạo lực, Danh và Nghĩa rủ nhau đi cướp và đâm 3 người bị thương với ý định lấy điện thoại xịn của nạn nhân để... sử dụng