cuộc thi thiết kế logo

Thi thiết kế logo kỷ niệm ngày thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam

Thời hạn nhận bài thi bắt đầu từ 00h00 ngày 30/11/2020 đến 24h00 ngày 20/1/2021.