cuộc đại biểu tình

Pháp nỗ lực giải quyết khủng hoảng “Áo gilê vàng”

Thông qua mạng xã hội Facebook, hơn 10.000 người đã đăng ký tham gia một cuộc đại biểu tình do phong trào “Áo gilê vàng” khởi xướng vào ngày 15-12 đòi Tổng thống Macron từ chức.