cuộc chiến chống ma túy phillipines

Rợn người khoảnh khắc thị trưởng Philippines bị ám sát

Một thị trưởng ở Philippines, người được biết đến vì những chiến dịch chống buôn bán và sử dụng ma túy quá "bạo tay" đã bị bắn chết khi ông đang chủ trì một buổi lễ vào sáng 2-7.