cúng giải vong

Lừa 40 triệu tiền thật bằng tiền 'âm phủ' với chiêu cúng vong giải hạn

Biết “cá đã cắn câu”, Đoàn tiếp tục bịa ra nhiều chuyện về tâm linh, vong hồn đi theo gia chủ, nhà sẽ gặp đại hạn trong thời gian tới, cần phải cúng vong để hóa giải.