cung cấp thực phẩm

Nhiều doanh nghiệp cam kết cung cấp thực phẩm an toàn cho Thủ đô

Chiều 4-8, hơn 40 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở các địa phương đã tham gia hội nghị ký cam kết cung cấp thực phẩm an toàn cho chương trình “Bữa ăn an toàn” giai đoạn 2017-2020, do Sở Y tế Hà Nội và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội tổ chức.