cụm liên kết

Mô hình "dòng họ", "cụm liên kết" ngăn ngừa xung đột trong khu dân cư

Minh Tân là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Kinh Môn (Hải Dương), giáp ranh với hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Thị trấn có 15.634 nhân khẩu, được phân bố trên 8 khu dân cư. 

Mô hình cụm liên kết giữ gìn an ninh trật tự ở thị trấn Mường Chà

Với sự tham gia tích cực của cấp ủy Đảng chính quyền và các tầng lớp nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, Điện Biên trong năm qua đã được triển khai sâu rộng, góp phần đẩy lùi tội phạm, kiềm chế các tệ nạn xã hội.

Hiệu quả cụm liên kết ANTT Nam Từ Liêm - Hà Đông - Hoài Đức

Dưới chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của tất cả 12 thành viên trong cụm, tình hình ANTT địa bàn Nam Từ Liêm - Hà Đông - Hoài Đức đã có sự chuyển biến mạnh.