cục văn hóa cơ sở đề nghị chọi trâu

Đề xuất nhiều nội dung liên quan đến Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

Cục Văn hóa cơ sở vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về công tác tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 và đề xuất nhiều nội dung liên quan.