cục Thống kê

GDP tăng vượt bậc nhưng chúng ta phải thận trọng!

Trong quý III GDP có mức tăng trưởng ngoạn mục, tốc độ tăng GDP đã đạt mức kỷ lục 7,46%. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam còn những khó khăn, thách thức nhưng kết quả khả quan trong 9 tháng vừa qua là do sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai thực hiện có hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương.

Dân số TP HCM tăng 1,8 triệu người so với 10 năm trước

Theo Cục Thống kê TP HCM, tính đến 0 giờ ngày 1-4-2019, toàn thành phố có 8.993.082 người (tăng 1,8 triệu người so với năm 2009).