cửa tử

Huawei tìm đến Nga để mong thoát “cửa tử”

Trước sức ép cùng những thiệt hại nặng nề do lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ, ông lớn công nghệ Trung Quốc Huawei đang chuyển đổi dần đầu tư sang Nga nhằm mong thoát “cửa tử”.