cửa Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam – Trung Quốc đàm phán về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ

Đoàn Việt Nam-Trung Quốc nhất trí duy trì lộ trình đã thống nhất, cùng nhau thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời trao đổi về hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông theo đúng quy định của luật pháp quốc tế.

Xử lý kịp thời, thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Giải quyết các bất đồng trên Biển Đông là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam (ngày 5, 6/7/2015).