cử tri huyện Bến Lức

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: "Không có chuyện bán đất cho ai cả, cử tri yên tâm"1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: "Chúng ta không có ưu tiên cho bất cứ nước nào, công ty nào trong quá trình làm ăn ở đặc khu, mà tất cả các công ty phải chấp hành quy định của pháp luật nước ta. “Không có chuyện bán đất cho ai cả, đề nghị cử tri yên tâm”.