cụ Lê Đức Trụ

Lời chia buồn với gia đình đồng chí Lê Thị Kim Nhung

Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ phóng viên, nhân viên Báo CAND xin chia buồn với đồng chí Lê Thị Kim Nhung cùng gia quyến.