cụ Chu Thị Tý

Lời cảm tạ của gia đình cụ Chu Thị Tý

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình gửi lời cảm tạ đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ tang của Cụ Chu Thị Tý.