cột điện cao thế

Thanh niên nghi ngáo đá leo cột điện cao thế... cố thủ

Thanh niên ngáo đá leo lên “cố thủ” trên cột điện cao thế giữa đường Tố Hữu thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông.