cột bơm xăng dầu

Siết tiêu chuẩn với cửa hàng xăng dầu nổi trên mặt nước

Bộ Công thương vừa đưa ra lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn về cửa hàng xăng dầu nổi trên mặt nước.