công ty TNHH Vinaca

Vụ than tre chế Vinaca ung thư: Ai chịu trách nhiệm?8

Đến nay, loại sản phẩm làm từ bột than tre mang tên “Vinaca ung thư Co3.2” của Công ty TNHH Vinaca chính thức được các cơ quan chức năng “vạch mặt chỉ tên” là hàng giả. Vì thế, không thể không nói đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý liên quan trong vụ việc rất nghiêm trọng này.