công trình nghìn tỷ

Tạm ứng 3 tỷ đồng gỡ vướng cho công trình nghìn tỷ

UBND huyện Tây Hòa đã phê duyệt 16 phương án bồi thường đất đai, hoa màu và đã chi trả gần 53,81 tỷ đồng trong tổng số tiền 80 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,27%.

Công trình văn hóa hơn nghìn tỷ đồng chờ nhà quản lý vận hành

Một công trình văn hóa của tỉnh Quảng Ninh có mức đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước dự kiến ngày 18-1 sẽ khai trương, đưa vào khai thác nhưng đến nay nhà quản lý chưa có kế hoạch, phương án khai thác.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Dự án “đắp chiếu” không loại trừ việc cố ý vi phạm pháp luật

“Trong trách nhiệm của các bộ chủ quản cũng như các bộ chuyên ngành cần phải xem xét lại việc chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện. Thậm chí không loại trừ những hành động có sự cố ý vi phạm pháp luật trong quản trị cũng như điều hành các hoạt động đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước” – Bộ trưởng nói.