công trình hết niên hạn

Cấm đưa vào sử dụng các công trình hết niên hạn, không đảm bảo an toàn

Ngày 5/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Nhiệm vụ được ngành giáo dục Thủ đô đặt ra trong năm học mới là tiếp tục khắc phục khó khăn để dạy tốt - học tốt và bảo đảm an toàn cho học sinh về mọi mặt.