công trình công cộng

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới

HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên mới 42 đường, điều chỉnh độ dài 5 đường và 1 công trình công cộng của 17 quận, huyện.

Hà Nội đặt tên 23 đường phố mới

UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.